Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Lojman

25 Nisan 2023

     Bir kuruluşun kendi çalışanlarına parasız veya az miktarda kira ile tahsis ettiği mesken. Fransızca logement (lojman: ‘ev, konut; [alet ve silahlarda] boşluk, yuva’) sözünden. Bu söz Fransızca loger (loje: ‘oturmak, ikamet etmek’) yüklemiyle bağlantılıdır. Fransızca loge (=oda, loca) ve logeur (=döşeli odaları kiraya veren) sözcükleri de aynı köktendir. Fransızca loge sözcüğüne fiilden isim türeten -ment son eki eklenmiştir. İtalyanca allogio (=mesken) ve alloggiare (=konaklamak) sözleri bu sözle ilişkilidir. Portekizce alojamento sözü ‘apartman dairesi’ karşılığındadır.