Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokomotif

1 Nisan 2021

     Çeşitli etkiler sonucu oluşan itişimle raylarda hareket eden motor. Fransızca lokomotive (lokomotiv) sözünden aktarılmıştır. Latince locus (=yer, mevki, mahal) ve mōtiōnis (=devinim, hareket) ve mōtāre (=hareketli tutmak) sözleriyle bağlantılıdır. Latincede mōtus sözü de ‘devinim’i ifade etmiş. Fransızca local (=yerel, yerli, mahalli) ve İngilizce local (=yerel, yöresel) sözlerinin kullanıldığı görülüyor. Öte yanda İngilizce locomotive (=hareket ettiren, hareket edebilen) sözü aslında ‘bir yerden hareket’e işaret etmektedir. Günümüzde buharlı ve termik motorların yerine elektrikli motorların kullanıldığı lokomotifler yaygındır. İngilizcede locomotion denilince ‘hareket’, ‘bir yerden bir başka yere gidip gelme’ anlaşılıyor. Almancada Lokomotive şekliyle yerleşmiş.