Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Lökosit

27 Aralık 2023

     Akyuvar. Fransızca leucocyte (lökosit: ‘akyuvar’) sözcüğünden. Aynı karşılıktaki Latince leucocytus sözcüğü aracılığıyla Eski Yunanca leukós (=beyaz, ak, aydınlık, parlak) sözcüğüne dayanmaktadır. Aynı dildeki leukóō (=beyazlatmak, beyaza boyamak) yüklemiyle bağlantılıdır. İngilizce leukocyte, Almanca Leukozyt, İtalyanca leucocita, İspanyolca leucocito, Portekizce leucócito, Hollandaca leukocyt.