Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Lokum

25 Nisan 2023

     Şekerli nişasta eriyiğinden yapılan ve küçük parçalar halinde kesilen şekerleme. Bosnalı dil bilimci Fehim Bajraktarevič’e göre Farsça luķum (=un, tereyağı ve baldan yapılan bir tür börek) sözünden alınmadır. Kürtçede luķum (=şeker nişastası eriyiğinden yapılan şekerleme) şekliyle biliniyor. Lokum sözcüğünün Arapça rāḥatu’l-ḥulḳūm (=boğazı rahatlatan) sözünden kaynaklandığı görüşü açıklanmaya muhtaç bir varsayımdır. Arapça rāḥatu’l-ḥulḳūm sözü Osmanlıda latilokum şekliyle bilinmiştir. Şemseddin Sami, lokum sözcüğü karşılığında ‘bir nevi tatlı kurabiye’ demektedir. Kürtçe luķ (=silindir) ve luķme (=lokma) sözcükleriyle etimolojik münasebet olabilir. Aynı dildeki luķ (=silindir) sözcüğünün ise Akadca kunukkum (=silindir) sözüyle ilişkisi mümkündür. Ermenice ve Makedonca lokum, Arapça luķum, Romence lucumă, Bulgarca lokúm, Sırpça lókum, İtalyanca locum, Yunanca lukúmi, Fransızca locoum.