Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Lonca

1 Nisan 2021

     Bir zamanlar belirli iş kollarının usta, kalfa ve çıraklarını içine alan cemiyet. Bu cemiyetlerde mesleki sorun ve konulara ilişkin toplantılar yapılıyordu. Zamanla loncaların yerini Batı’da esnaf sendikaları (Fransızca corporation) aldı. Ahilik esaslarına dayalı olan Osmanlı lonca teşkilatı yüzyıllarca varlığını devam ettirdi. Osmanlı loncalarının piri ve rehberi Ahi Evran’dır. Tasavvuf anlayışına bağlı bir zat-ı muhteremdir. Hümanist değerleri ilke edinen bu anlayışın esnaf arasında kardeşçe dayanışmayı gaye edindiği anlaşılıyor.

     Lonca kelimesi İspanyolca lonja (=pazar, pazar yeri, piyasa, borsa, işyeri) sözünden gelmektedir. İspanyolcaya aynı karşılıktaki Katalanca ılonja sözünden aktarılmıştır.