Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Longa

12 Şubat 2024

     Türk müziğinde Yörük özellikler taşıyan hareketli oyun havası. İtalyanca lungo (=uzun; yavaş) sözcüğüyle bağlantılıdır. Bu sözcük Latince longus (=uzun; geniş; usandırıcı, sıkıcı) sözcüğüne dayan maktadır. ‘Uzun’ karşılığındaki Fransızca long/longue, İngilizce long ve Almanca lang sözcükleri de aynı köktendir.