Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Longoz

16 Şubat 2024

     Deniz veya büyük ırmaklarda ansızın derinleşen çukur. Yunanca lóngos (=bodur ağaçlı sık orman; ırmak veya denizdeki derin çukur) sözcüğünden. Bu sözcüğün Slavcadan Yunancaya aktarıldığı sanılıyor. Yerel ağızlarda longöz, löngöz ya da löngüz biçimleri de telaffuz edilmektedir. Bu sözcük Pontus Rumcasında da aynı karşılıkta ifade edilmiştir.