Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Lop

13 Şubat 2024

   LOP (I)   Yuvarlak, yumuşak ve irice, löp. Aynı karşılıkta Türkçe ve Kürtçede kullanılıyor. Ayrıca Kürtçe lopik (=içli köfte) sözcüğü de aynı köktendir.

   LOP (II)   Bir organın yuvarlak ve birbirinden ayrılmış her bir parçası. Bu bağlamda sol akciğerde iki sağ akciğerde üç lop bulunmaktadır. Fransızca lobe (lob: ‘[anatomi] yuvarlaklık, lob’) sözcüğünden. Ermenice lop ‘büyük parça, akciğer veya beyin bölümü’ karşılığındadır.