Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Lort

1 Nisan 2021

    İngiltere’de babadan oğula veya ailenin diğer önde gelenine geçen ya da kral tarafından bağışlanan soyluluk unvanı. Bu ülkede Lordlar Kamarası ülkenin soylu kişilerinden oluşuyordu. Osmanlıda buna benzer Meclis-i Ayan adlı kurul oluşturulmuştu. Mecazen çok zengin kimselere de lort denilmektedir. İngilizce lord (=efendi, sahip, mal sahibi, egemen) sözünden alınmıştır. İngilizce lordly (=lorta yakışır, lortvari, soylu, asil, buyurgan) ve lordliness (=soyluluk, azamet) sözleri de telaffuz edilmektedir. Hz. İsa için The Loord veya Our Lord unvanı kullanılmıştır. Ayrıca, İngilizcede lords of creation denilince ‘insanlık, beşeriyet’ anlaşılmıştır. İngilizcedeki lord sözü Eski İngilizce hlaford (=bey, bay, önder, baş) sözünden devralınmıştır. Eski İngilizcede hlafweard (=efendi, reis, baş, bey, bay, erk, egemen) ve frea (=efendi, baş) sözleri de kullanılmış. Bir zamanlar İrlanda’da kral naibine lord denildiği gibi İngiltere’de büyük kentlerin belediye başkanları da lord unvanıyla anılmıştır.

     Eski İngilizce hlaford ‘hanedan, sofra sahibi’ karşılığında da ifade edilmiştir. Bu bağlamda İngilizce hlaf (=ekmek, somun) sözüyle ilişkilendirilmiştir. Eski İngilizce hlafweard sözündeki weard ise ‘vasi’ karşılığında dile getirilmiş. Bir zamanlar İskoçya’da arazi sahipleri laird unvanıyla anılıyorlardı. İngilizcede lordship (=asil, buyurgan, lort gibi) sözü de biliniyor. Eski İngilizce hlafordlicinden denilince ‘egemenlik’ veya ‘otorite’ anlaşılmıştır.