Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Lüfer

30 Mayıs 2021

     Kemikli balıklar (Teleostei) takımının Hanigiller (Serranidae) familyasından, gövdesi hafif pullu, eti beyaz ve lezzetli bir balık türü. Yunanca lufári (louphári: ‘lüfer), ve gofári (gophári: ‘’lüfer’) sözlerinden gelmektedir. Görüldüğü üzere Çağdaş Yunancada her iki söz de ‘lüfer’ karşılığında kullanılıyor. Eski Yunanca bir kısım sözlerle ilişkisi belirsizdir. Lüfer, çinokop ve ailesi içinde yer almaktadır. Denizlerin en lezzetli balıkları olan bu ailede çinokop, sarıkanat, lüfer ve kofana bulunuyor. Açık maviye çalan rengi nedeniyle ‘mavi balık’ karşılığında Almanca Blaufisch, İngilizce bluefish ve Flemenkçe blauwe vis adlarıyla anılıyor. Yunancadan alınma Bulgarca lefèr şekli Rusçada da kullanılmaktadır.