Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Lumbago

19 Aralık 2023

     Ani kas kasılması sonucu belde beliren sancılı ağrı. Aynı karşılıktaki Fransızca lumbago sözcüğünden. Geç Latince lumbago (=bel ve sırt zayıflığı) şekliyle 1690’lardan itibaren kullanılmıştır. Latince lumbi (=bel) veya lumbus (=kalça, bel) sözcüklerine dayanmaktadır. Lumbago sözcüğündeki ago son ekinin Latince algia (=ağrı) sözcüğünden dönüşmüş olması mümkündür. Protoİtalyanca londwo (=bel) sözcüğüyle bağlantılıdır. İtalyanca lombo (=bel) sözcüğü aynı sözcüğün devamıdır.