Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Lümpen

28 Şubat 2021

      Serseri, ayak takımı, değersiz, kaba saba. Almanca Lump (=hergele, it kopuk, aşağılık) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Almanca Lump sözcüğüne istinaden aynı dilde Lumpen (=paçavra, ıskarta, değersiz, ādî) sözü kullanılmaktadır. Almanca Lappen (=paçavra, bez, çaput) de aynı köktendir. Türkçedeki lümpen kelimesi belirtilen Almanca sözlerle bağlantılıdır. Yunancada lümpen, Kürtçede lumpen şekliyle telaffuz ediliyor.

    Karl Marx ve Friedrich Engels’in ortak eseri olan ve 1854 yılında yayımlandığı anlaşılan “Alman İdeolojisi” adlı kitapta ilk kez Lumpenproletariat (=kalitesiz/değersiz işçi yığını) terimi kullanılmıştır. Marx’a göre lümpen proleterya sıra dışı tutum ve alışkanlıkları nedeniyle devrimci ruha ve disipline sahip değildir. O nedenle tasarlanan devrimin saflarında onlar görmezlikten gelinmiştir. Anarşizm ideolojisi ise ‘lümpen proleterya‘nın düzenle bağlarının olmadığına dayanarak ön görülen devrimin saflarında onlara da yer vermiştir.