Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Maaş

13 Haziran 2021

     Görevli, emekli ve bunların dul ve yetimlerine verilen aylık. Arapça ayş (=yaşama) kelimesinden türetilmiştir. Arapça me‘āş ‘geçinilecek şey, yaşayış, dirlik’ diye biliniyor. Bir insanın veya ailesiyle birlikte geçinebilmesi için verilen paraya maaş denir. Yönetenler ile yönetilenlerin maaşlarının dengesiz olduğu ülkelerde ahlaki yapı çöker; o toplumlarda gayri ahlaki davranışlar ön plana çıkar. Hak ve adalet duyguları rencide olur. Arapça maāş (<me’aş)’ın çoğulu maāşāt’tır. Maāşāt, ‘çalışanlara, emeklilere, dul ve yetimlere verilen aylıklardır. Maaşlar ayda bir ödendiğinden Türkçede aylık adıyla da telaffuz ediliyor. Kazakça, Kırgızca ve Türkmencede aylık, Özbekçe, Uygurca ve Azericede maaş sözü de kullanılıyor. Tatarca ve Başkırtça iş ḥakı, Uygurcada iş hakkı diye de dile getiriliyor. Farsçada mah (=ay) sözüne istinaden mahane (=aylık) denilirken Arapça me‘aş şekli Kürtçede de meaş biçimiyle ifade edilmektedir. Ancak, Kürtçenin konuşulduğu kimi bölgelerde mayiş şekli de telaffuz edilmektedir. Arapça ayş (=yaşayış, dirlik) sözünden maişet (=yaşayış; geçinmek için gerekli olan şeyler) kelimesi türetilmiştir. Arapça maîşet’in çoğulu me‘āyiş (>maāyiş) sözüdür.