Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Macera

22 Haziran 2021

     Cereyan eden, geçen, olup geçen şey, baştan geçen olaylar, serüven, sergüzeşt. Arapça (=şey) ve cerā (=oldu, vuku buldu) sözlerinden oluşan Arapça mā-cerā (=olup geçen şey) sözünden aktarılmıştır. Arapça mācerā sözüne Farsça  -perest (=düşkün) sözü eklenerek mācerā-perest (=serüvenci, maceracı, macera düşkünü) kelimesi türetilmiştir.