Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Madem

5 Aralık 2023

     Başına getirildiği cümleyi ‘değil mi ki, -diği için, -diğine göre, -diği zaman’ gibi karşılıklarla bir sonraki cümleye bağlayan sözcük. Cümlede ‘mademki’ şekliyle de kullanılıyor. Aynı karşılıktaki Arapça mādām sözcüğünden. Bu sözcük Arapça devm (=sürmek, devam etmek) sözcüğüyle ilişkilidir. Bu sözcükle bağlantılı olan dāme (=devam) sözcüğünün başına Arapça mā- edatı getirilerek mâ-dâme (=devamınca, süresince) sözünden madem şekli belirmiştir. Kürtçe madem, Azerice mādam veya mādam ki, Özbekçe màdàmiki