Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Mader

4 Ağustos 2020

     Ana, anne. Farsça mader (=ana) sözü Osmanlıcada aynı şekilde yer almıştır. Farsça mader, Avestaca mātar (=ana) kelimesinden kalmıştır. Sanskritçe matar, Arnavutça motrë, İzlandaca modir, Litvanca moté, Eski Slavca mati, Tacikçe modar, Eski Yunanca mēter, Latince mater, Eski İngilizce mōdor, İngilizce mother, Almanca mutter, Eski Yüksek Almancada muotar, Eski İrlandaca māthir ve Rusça maty kelimeleri aynı karşılıkta ifade edilmiştir. Ayrıca, Rusçada materinskiy sözü ‘annelik’ diye biliniyor. Buna karşılık, Kürtçe metê sözü ise ‘hala, bibi’ karşılığındadır. Sosyolojide telaffuz edilen maderşahi ‘anaerkil’ veya ‘ana soylu’; matrilokal ise ‘evlenen erkeğin kadının çevresiyle birlikte yaşaması’dır. Bu son altı çizilen kelimede bulunan matri ön eki mader ile bağlantılıdır.