Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mağara

23 Nisan 2024

     Dağ, kaya ve yer altı barınağı, yer altı kovuğu. Aynı karşılıktaki Arapça maġāre sözcüğünden. Bu sözcük İbranice meara (=mağara) sözcüğüyle bağlantılıdır. İbranice meara ise Eski Yunanca mégaron (=büyük ev, saray, büyük salon) sözcüğüyle aynı köktendir. Meg/mag büyüklük, -ara/-era son ekinin yer belirten son ek olması bir varsayımdır. Sanskritçe maha (=büyük) ve ira (=yer) sözcükleriyle ilişkisi de açık değildir. Yunanistan’da antik bir kent adı Megara’dır. Sokratesçi okul bu kentte kurulduğundan Megara Okulu adıyla biliniyor. İlk Çağda Byzantion (=İstanbul) kentini Megaralı Byzas’ın kurduğu sanılıyor. Farsça meğare veya ġar, Kürtçe mığare, Azerice mağara, Başkırtça mäğär, Özbekçe ğàr, Uygurca ğar, Tatarca mäğarä. Ayrıca Ermenice mağara, Bulgarca maara, Yunanca magarás ve Sırpça megára biçimleriyle karşılaşılmıştır.