Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Magnet

6 Kasım 2023

     Yapma ya da doğal mıknatıs; yaygın olarak buzdolabı kapısı gibi yüzeylere tutturulan arkası mıknatıslı tanıtıcı nesne. İngilizce magnet (=mıknatıs) sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca magnētēs (=çekici veya etkileyici nesne) sözcüğüne dayanmaktadır. Eski Yunanca bu sözcük aynı dildeki mágos (=Eski İran’da büyücü, din adamı) sözcüğüyle bağlantılıdır. Mágos ise Eski İran’da Zerdüşti din adamlarına verilen Mag adından kaynaklanmıştır. Rusça, Bulgarca, Kazakça, Kırgızca, Uygurca ve Tacikçe magnit, Ermenice magnis, Macarca mágnes, İtalyanca magnete, Almanca Magnet, Sırpça, Çekçe, Romence, Hırvatça, İsveççe magnet.