Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mahiyet

5 Aralık 2023

     Nitelik; özlük, vasıf; içyüz; bir şeyin ne olduğunu belirleyen ana unsur. Aynı karşılıktaki Arapça māhiyyet sözcüğünden. Bu sözcük Arapça mā hüve (=o nedir) sözünün müennes şekli olan mā-hiye şekline mastar eki olan -iyyet son eki eklenerek türetilmiştir.