Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahmur

8 Kasım 2021

     Uyku sersemi, uyku sarhoşu. Arapça ḫamr (=şarap) sözünden türetilen maḫmūr (=uyku sersemi, baygın göz) kelimesinden alınmıştır.