Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mahmur

8 Kasım 2021

     Uyku sersemi, uyku sarhoşu. Arapça  maḫmūr (=uyku sersemi, baygın göz) kelimesinden alınmıştır. Aynı dildeki ḫamr (=şarap) sözcüğüyle bağlantılıdır.