Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mahpus

21 Haziran 2024

     Hapsedilmiş kimse; hapis, cezaevi; bir tür tavla oyunu. Arapça maḥbūs (=hapsedilmiş, cezaevi) sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki ḥabs (=bir yere kapama, salıvermeme, alıkoyma) sözcüğünden türetilmiştir. Türkçede yaygın olarak mapus şekliyle ifade ediliyor. Kürtçe mapıs, Azerice, Özbekçe ve Uygurca mähbus