Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mahrum

22 Nisan 2023

     Nasipsiz, yoksun, istediğini elde edemeyen, dileği gerçekleşmeyen, bahtsız. Arapça ḥirmān (=nasipsizlik, yoksunluk, mahrumluk; bir şeyden men olma) sözcüğüyle bağlantılı olan maḥrūm (=nasipsiz, yoksun) sözünden gelmektedir. Arapça ḥarām (=yasaklanan şey; dokunulması men edilen kutsal şey) sözcüğüyle aynı köktendir. Yasaklanmayı, men edilmeyi ifade eden Arapça ḥrm köküne dayanmaktadır.