Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahsul

28 Kasım 2021

     Hasıl olan, husula gelen; ürün, verim. Arapça ḥuṣūl (=üremek, meydana gelmek) sözünden türetilen maḥṣūl (=ürün) kelimesinden alınmıştır. Farsça maḥsul, Azerice ve Uygurca mähsul, Türkmence ḥāsıl, Özbekçe ḥàsil.