Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mahsus

5 Ocak 2022

     Bir şeye, bir kimseye veya bir yere özgü olan, başkasında bulunmayan. Arapça ḫuṣūṣ (=özel olma; konu) sözcüğünden türeyen maḫṣūṣ (=özgü) kelimesinden alınmıştır. Farsça mahsus, Kürtçe meḥsūs, Azerice ve Uygurca mäḥsus, Türkmence mahsus, , Tatarca, Özbekçe ve Başkırtça maḥsus.