Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahsus

5 Ocak 2022

     Bir şeye, bir kimseye veya bir yere özgü olan, başkasında bulunmayan. Arapça ḫuṣūṣ (=özel olma; konu) sözcüğünden türeyen maḫṣūṣ (=özgü) kelimesinden alınmıştır. Farsça mahsus, Kürtçe meḥsūs, Azerice ve Uygurca mäḥsus, Türkmence mahsus, , Tatarca, Özbekçe ve Başkırtça maḥsus.