Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mahya

20 Kasım 2021

     Özel günlerde minareler arasına gerilen kandillerle veya elektrikle aydınlatılan yazı, şekil vb. Farsça māh (=Ay) ve Arapça -iyye ekiyle oluşturulan māhiyye (=Ay’a özgü, Ay’a mahsus; aylık) kelimesinin Türkçede okunuş şeklidir. Farsça māh-yāne ‘aylık maaş’ı ifade ediyor.