Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahzen

20 Kasım 2021

     Yer altı deposu, bodrum; havasız, karanlık yer. Aynı karşılıktaki Arapça maḫzen sözünden. Arapça ḫazn (=bir nesneyi yığmak ve saklamak) sözcüğünden türetilmiştir. Arapça ḫazîne (=maddi değeri yüksek şeyler ve bunların saklandığı yer) kelimesi de aynı köktendir.