Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mahzun

20 Haziran 2024

     MAHZUN (I) Üzgün, kederli, hüzünlü, tasalı, kaygılı, elemli. Arapça maḥzūn (=hüzünlü) sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki ḥuzn (=keder, gam, tasa) sözcüğüyle bağlantılıdır. Mahzun ve Mahzuni (=mahzun olan) erkek şahıs adlarındandır. “Garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama” (Orhan Veli Kanık). 

     MAHZUN (II)  Hazinede saklanan para, altın gibi değerli şey. Aynı karşılıktaki Arapça maḫzūn sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki ḫazn (=saklı yer, gizli yer) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Arapça ḫazîne (=altın, gümüş, para gibi değerli şeylerin saklandığı yer) sözcüğü de aynı köktendir.