Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Maksut

25 Haziran 2024

     Kastedilen, kastolunan, istenen veya niyet edilen, gaye, maksat. Aynı karşılıktaki Arapça maḳṣūd sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki ḳaṣd (=niyet etme) sözcüğünden türetilmiştir. “Erişir menzil-i maksûduna âheste giden / Tîz-reftâr olanın pâyine dâmen dolaşır” ([Hātemî] İbrahim Bey, XVI. yüzyıl).