Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Maktul

19 Kasım 2021

     Katledilmiş olan. Arapça ḳatl (=öldürme) kelimesinden türetilmiştir. Arapça maḳtūl’un müennes şekli maḳtūle’dir. Aynı dilde ‘katledilen yer’e maḳtel, ‘katledilerek’ karşılığında maḳtūlen deniliyor.