Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Malak

30 Nisan 2024

     Manda yavrusu. Ağızlarda balak şekli de yaygın olarak kullanılmaktadır. Balak sözcüğü ‘ayı yavrusu, kedi yavrusu, tavşan yavrusu’ karşılığında da ifade edilmektedir. Malak sözcüğü balak şeklinden dönüşmüştür. Bu sözcük Türkçedeki bala (=yavru, çocuk; önceleri kuş veya hayvan yavrusu) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük Türkçeye Sanskritçe bāla (=oğlan çocuk, genç) veya bālā: (=kız çocuk) sözcüğünden intikal etmiştir. Bulgarca malák ve Romence malac sözcükleri ‘manda yavrusu’ karşılığındadır ve Türkçeden intikal etmiştir. Rusça maláy (=çocuk, oğlan çocuk) sözcüğü de aynı köktendir. Azerice balak ‘manda yavrusu’dur.