Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Manda

8 Ocak 2021

     Boynuzgiller familyasından siyah derili, uzun seyrek kıllı geviş getiren memeli hayvan. Ana vatanının Hindistan olduğu sanılıyor. Manda adı Orta Çağ Türkçe kaynaklarında bulunmamaktadır. Arapça gamus, Farsça ve Kürtçe Camus adı Türkçeye yakın dillere de geçmiştir. Türkmence gävmiş, Azerice camış gibi. Farsçada gavmiş şekli de görülüyor. Manda adının Türkçede geç dönemlerde kullanıldığı anlaşılıyor. Manda adının Sanskritçe manda (=ağır, yavaş, tembel, ilgisiz, lakayt, kaygısız, yumuşak) sözüyle ilişkili olduğu kanısındayım.