Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mandal

14 Aralık 2022

     MANDAL (I)  Bir kısım şeyleri kapalı tutmaya yarayan tahta veya metal aygıt; çamaşır kıskacı. Arapça mandāl sözünden. Eski Yunanca mándalos (=sürgü) sözü biliniyor. Akadca mēdelum (=mandal, sürgü) sözcüğünden kaynaklanmaktadır. Bu söz Akadca edēlum (=sürgülemek, kapamak) yüklemiyle bağlantılıdır. Çağdaş Yunancada çamaşır kıskacına mantaláki, kapı kıskacına ise mántalo deniliyor. Yunanca mátalos (=mandal) şekli de biliniyor. Rumcada mantáli, Bulgarca ve Sırpça mandal, Romence mandalu, Ermenice mandal.

     MANDAL (II)  Evlek. Etrafı çevrili bir alanı ifade ettiğinden MANDAL (I) ile bağlantılıdır. Bkz. Evlek.

     MANDAL (III)  Sofra bezi. Yunanca mantili (=sofra bezi) sözcüğünden. Bkz. Mendil.