Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangır

8 Aralık 2020

     Para yerine kullanılan bir çeşit sikke. Moğolca möngö (= gümüş, gümüş para; para) sözüyle bağlantılıdır. Moğolcada mönggü veya mönggün şekliyle de bilinmektedir. Moğolca mönggüle (=gümüşlemek) ve mönggüci (=çok paralı) sözleri de mevcuttur. Möngün’den möngur ve sonrasında mangur veya mangır şeklini aldı. Bu söz, XIII. yüzyılda Moğolların egemenlikleri yıllarında Anadolu Türkmenleri tarafından telaffuz ediliyordu. XIV. yüzyılda Osmanlı devletinin para birimi olarak kabul edildi. Yüzyıllar içinde mangır’ın akça karşılığının oranı sürekli değişedurdu. Kimi zaman bir mangır dört akçe, sekiz akçe ve on altı akçe oldu. Türkçede manğur, mankur ve mankır diye de biliniyordu. ‘Bakır mangır‘lara renginden dolayı ‘kızıl mangır’ adı verilmişti. Silvan Eyyubileri, Saltuklu ve Mengücek oğulları ile bazı Anadolu beyliklerindeki mangırlarda Mesih, arslan, arslan sırtında süvari ve güneş figürleri yer alıyordu. Buna karşılık “Danişmend”lilerin ‘mangır‘larında Bizans hükümdarlarının adları yazılıydı. XVII. yüzyılın sonlarında Saray Bosna ile Van’da ‘mangır‘lar kesilmiştir. Osmanlı devleti 1879 tarihli bir kararnâme ile mangır’ı tedavülden kaldırdı.