Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Mani

2 Aralık 2020

     Orta Doğu halklarının edebiyatlarında genellikle dört mısradan oluşup üçüncüsü serbest diğerleri kafiyeli olan nazım şekli. Arapça ma’nâ (=anlam) sözünden gelmektedir. Arapça ma’nâ sözünün çoğulu ma’ânî’dir. Ma’nâ kelimesi Farsçada ma’ni şekliyle biliniyor. Yusuf Has Hacib, “Kutadgu Bilig” adlı eserinin birçok beytinde ‘ma’na’ karşılığında ma’ni sözünü kullanmış. Arapça ma’na sözü Kırgızcada māni, Türkmencede manı şekliyle biliniyor. O halde, edebiyatın bir nazım şekli olan mani sözü Arapça ma’nâ’nın Farsçada mevcut şekli olan ma’ni sözünden gelmektedir. “Bülbüller düğün eyler/ Hiç bilmem ne gün eyler/ İster ağla ister gül/ Felek bildiğin eyler”.