Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mansiyon

13 Haziran 2023

     Düzenlenen bir yarışmada ödüle uygun görülmemekle birlikte özendirmek maksadıyla anılmaya değer görülen bir kimseye veya esere verilen derece. Fransızca mention (man’syon’:kısa not, yazı; derece) sözünden. Orta Çağ Fransızcasında mencion (=bir not, akla çağrı) sözcüğüyle bağlantılıdır. Latince mentiō (=zikretme, anma, ima; üstü kapalı söz) sözcüğüne dayanmaktadır. Latince mens/ment (=kavrama, algılama, anlama yetisi, zihin) sözcüğüne fiilden durum türeten -(t)ion ekinden kaynaklanmaktadır. Hint-Avrupa Dillerindeki men- (=düşünmek) sözcüğüyle ilişkilidir. İngilizce mention (=anma, adını anma, ima, söz etme, söyleme) sözcüğü ifade ediliyor.