Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Manzara

25 Mart 2021

     Gözün kavradığı yerlerin görünüşü, görünüm. Arapça nazar (=bakma, göz atma) sözünden kaynaklanmış. Bu söze dayanılarak Arapça manzar (=nazar edilen, bakılan, görünen yer) ve manzara (=seyredilen yer, görünüş) kelimeleri türetilmiş. Aynı kökten Arapça manzûr (=bakılan, seyredilen; görülen), manzûre (=gösterişli kadın) ve manzarî (=gösterişli) sözleri de türetilmiş. Arapçada manzara’nın çoğulu menāzır (=görünüşler) şeklidir. Bu sözlerin Akadca natālum (=bakmak, görmek) ile bir münasebeti bulunabilir.