Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Maraba

22 Haziran 2021

     Ürüne ortak olmak şartıyla toprağı işleyen kimse, ortakçı. Marabalar genellikle toprağı işlerken ürünün dörtte birini alıyorlardı. Bu açıdan Arapça rub (=dörtte bir, çeyrek) sözünden türetilen murabba (=dört şeyden olma) ile ilişkili olması mümkündür. Bununla birlikte, Arapça murābba’a (=bir pay karşılığı iş yapma) kelimesiyle bağlantısı göz ardı edilemez. Kürtçe mırêwa şekli Arapçadan dönüştürülmüş olmalıdır.