Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Marangoz

28 Ağustos 2021

     Ağaç işleriyle uğraşan, dolap, masa, sandalye gibi eşyaları yapan sanatkâr. Venedik İtalyancasındaki marangón (=gemi ahşap işleriyle uğraşan, gemi marangozu; karabatak) sözünden yayılmış. İtalyancada marangone ‘marangoz’ yanı sıra ‘büyük karabatak’ diye de bilinir. Rumca marangós şekliyle ifade edilmektedir. Türkçeye Rumcadan intikal etmiştir. Marangoz kelimesinin sonundaki -oz son eki Rumca -os’dan dönüşmüştür. Bu nedenle marangoz sözü Rumcadan Türkçeye aktarılmıştır. Suriye Arapçasında da marangoz sözü kullanılıyor.