Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Maraz

19 Mayıs 2020

     Hastalık, sayrılık, illet, dayanılması güç durum, çor, dert. Arapça maraż (=hastalık) kelimesinden alınmıştır. Akadca marşum (=hasta), murşum (=hastalık), marşiš (=hastalıklı) ve marāşum (=hastalanmak) sözlerinin Arapçadaki maraż kelimesine yol açtığı anlaşılmaktadır. Akadcadaki bu sözlerin ise Hititçe mars– (=fena olmak) kök sözcüğüyle bağlantılı olduğu görüşündeyim. Bu kökten türetilen birçok Hititçe söz bulunmaktadır: marsas (=fena, bozuk), marsess– (=fenalaşmak), marsatar (=fenalık) gibi.

       Kaşgarlı Mahmud, maraz sözünü ‘karanlık gece’ diye aktarmaktadır. Kastamonu’nun Küre ilçesi yöresinde ‘sızıntı su’ ve ‘birikinti’ye maraz su; Denizli’nin Tavas ilçesinde ‘ağızdan çıkan sıvı’ veya ‘salya’ya maraz denilmektedir.

     Rusça Bolezn; Sırpça, Bulgarca, Hırvatça ve Boşnakça Bolest, Maltaca mard, Katalanca malaltia, İtalyanca malattia sözleri ‘hastalık, maraz’ ifade etmektedir. Bu sözlerin yukarıda altı çizili kelimelerle kökensel bir temel dayandıklarını sanıyorum.