Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mark

1 Nisan 2023

     Euro öncesi Alman para birimi. Finlandiya Euro öncesinde Markka (Mark) kullanıyordu. Almanca Mark sözcüğünden. Bir zamanlar Batı Saksonca mearcian, İngilizce merciga ’sınırların izini sürmek’ karşılığında bilinmiştir. ProtoGermence markojan (=işaretleyin) sözünden. Flemenkçe ve Hollandaca merk (=marka), Almanca Mark (=sınır) ile ilişkilidir. Orta Çağ Hollandacasındaki merken (=işaretlemek) ProtoGermence marko (=işaret, sınır) sözcüğüyle bağlantılıdır. Hint-Avrupa Dillerindeki merg (=sınır) sözcüğüne dayanmaktadır. Bkz. Marka