Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Market

1 Nisan 2023

     Her türden gıda maddesinin ve bir kısım eşyaların satıldığı dükkân. İngilizce market (=çarşı, pazar; piyasa, borsa) sözcüğünden. Orta Çağ Fransızcasında market (=pazar yeri) sözcüğü kullanılmıştır. Fransızca marché (=pazar yeri) sözcüğü modern-öncesi Fransızcasında marchiet şekliyle biliniyor. Aynı kökten Fransızca marchand (=tüccar, satıcı) sözü ifade edilmektedir. Latince mercātus (=ticaret; pazar yeri, çarşı) sözcüğüyle bağlantılıdır. Aynı kökten Latince mercātūr (=ticaret, satın alma) ve mercātor (=tacir, satıcı) sözcükleri ifade edilmiştir. Bu sözcükler Latince mercari (=satmak) yüklemine dayanmaktadır. Söz konusu yüklem aynı dildeki merc (=ücret, maaş, kâr, bedel, gelir) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Almanca Markt, İtalyanca mercato, İspanyolca ve Portekizce mercado, Norveççe marked, Hollandaca markt, Katalanca mercat, İrlandaca margadh.