Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Marmelat

23 Ocak 2021

     Şekerle pişirilerek ezme haline getirilen meyve veya meyvesi ezilmiş reçel. Batı’da bu şekildeki ezme reçeller ilk kez ayvadan yapıldığından Portekizce marmelo (=ayva) sözcüğüne dayanılarak aynı dilde marmelada (=ayva reçeli) adı kullanılmıştır. Bu adın Fransızcada marmelade şekliyle telaffuz edildiği görülüyor. Eski Yunanca meli (=bal), Ermenice meğr (=bal) ve Hititçe melit (=bal)  sözcükleri ortak tarihsel köklere sahiptir. Yine Hititçede melites (=tatlılaşmak) ve meliddus (=tatlı) kelimeleri de telaffuz ediliyordu. Malatya kentinin adı Hititçe melit (=bal) sözcüğüyle ilişkilendirilmektedir.

     Portekizce mel, İtalyanca miele, Romence miere, Fransızca ve İspanyolca miel, İtalyanca miele ‘bal’ karşılığındadır. Fransızca ve İngilizce marmelade, İspanyolca ve Portekizce marmelada, İtalyanca marmellata, İsveççe marmelad, Danca marmelade, Almanca Marme lade, Romence marmela da, Rusça marmelat, Yunanca marmelada, Sırpça ve Hırvatça marmalada ve Fince marmelaadi sözleri ‘meyvesi ezilmiş reçel’i ifade etmektedir.