Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Marn

25 Kasım 2023

     Kille karışık tortul kayaç; üzüm şırasının tortusunu çökertmede ve ekşiliğini gidermede kullanılan kil karışımı toprak, pekmez toprağı. Fransızca marne (marn: ‘killi, kireçli kaya’) sözcüğünden. İngilizcede marl (=pekmez toprağı) şekliyle biliniyor. Orta Çağ Fransızcasında marle olarak ifade edilmiştir. Orta Çağ Latincesinde margila, aynı dilde küçültülmüş olarak marga şeklindedir. Yunanca, Portekizce ve İspanyolca marga, İtalyanca marna, Romence marnă , Hollandaca ve Norveççe mergel, İsveççe märgel.