Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Marşandiz

23 Kasım 2023

     Yük treni. Fransızca marchandise (marşandiz: ‘ticaret eşyası, mal’) sözcüğünden. Fransızca marchand (=tüccar, satıcı) sözcüğüyle bağlantılıdır. Bu sözcük aynı dilde marchander (=pazarlık etmek, ucuza almaya çalışmak) yüklemine dayanmaktadır. Latince mercātus (=ticaret, seyrüsefer) ve mercātor (=tacir, satıcı) sözcükleriyle bağlantılıdır. İtalyanca mercanzia (=ticari mal), mercato (=pazar) ve mercante (=tüccar) sözcükleri de aynı köktendir. İngilizce merchandise.