Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Martaval

25 Kasım 2021

     Asıp kesmek, atıp tutmak, gürlemek, sözleriyle gözdağı vermek; abartılmış söz, palavra. Roma savaş Tanrı’sı Martis (Mars) ile ilgili olması olasıdır. Önceleri ‘savaş’la ilgili bir söz iken zamanla ‘yalan’ ve ‘palavra’ karşılığında kullanılmış olabilir. Latince Martialis ‘Mars’la ilgili, Mars’a ilişkin’dir. Martialis aynı zamanda Roma şahıs adlarındandır. Günümüzde Latin Amerika’da da şahıs adı şeklinde karşılaşılmaktadır. Martialis ‘cengâverlik, savaşkanlık’ olarak algılanmıştır. Martibalis gibi bir sözden dönüştüyse -balis son ekinin Latince ballista (=mancınık, gülle)  kelimesiyle ilişkili olması olası görünür.