Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Martı

21 Mart 2021

     Martıgiller (Laridae) familyasından yaklaşık bir ördek büyüklüğünde eti yenmeyen yüzücü bir su kuşu. İtalyanca martin pescatore (=yalıçapkını) sözünden kısaltma yoluyla (martin) ifade edilmiştir. Bu söz Latince maritimus (=denize ait, denizle ilişiği olan; kıyısal) kelimesiyle bağlantılıdır. Martı kuşuna benzerliği nedeniyle bu yönde bir adlandırma yapılmıştır. ‘Yalı çapkını’ karşılığında Fransızca martin-pêcheur, İspanyolca martín pescador ve Portekizce martim-pescador deniliyor. İngilizce martin ‘kırlangıç’; Fransızca martinet ‘keçisağan kuşu’ karşılığındadır. Martı sözcüğünün Anadolu Rumları aracılığıyla Türkçeye intikal ettiği sanılıyor. XV. yüzyıl sonrası Osmanlı kaynaklarında martı sözcüğünün kullanıldığı belirlenmektedir.