Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Masal

8 Kasım 2020

     Hikâye, öykü, anlatı. İbranice maşal kelimesinden Arapça masal şekline dönüşmüştür. Habeşçede mesel, mesl, messāle şekilleri kullanılmıştır. Aramice ve Süryanice maşla şekli telaffuz edilmiştir. Malatya’nın Arapkir yöresinde ‘masal’a matal denilmektedir. Aynı karşılıkta Çorum, Sivas, Antakya, Kayseri, Niğde, Konya ve Mersin dolaylarında metel sözü ifade ediliyor. Masal kelimesinin bir varyantı olan matal sözünün, Akadca amatum (=söz, kelime, konu, sorun, mesele; sözlük) kelimesiyle bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır. Akadcada mašālum (=görünme, benzeme) sözüyle de ortak köken bulunmaktadır. Etimolojik açıdan aynı temelden kaynaklanan Arapça meselâ (örneğin), mes’ele (=sorun), emsâl (=örnekler), misil (=aynısı), temsîl (=benzetme), mümessil (=temsilci), timsal (=benzeri) sözleri Osmanlıca aracılığıyla Türkçeye de intikal etmiştir. Osmanlıcada darb-ı mesel veya durȗb-i emsâl deyimleri ‘atasözleri’ karşılığındaydı. İbrahim Şinasi Efendi, 1863 yılında “Durȗb-ı Emsâl-i Osmaniyye” (=Osmanlı Atasözleri) kitabını yayımlamıştır. Türkçeye yakın diller sayılan Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Uygurca, Azerice ve Tatarcada masal kelimesi kullanılmamaktadır. Türkçede de yer eden Fransızca assimilation (asimilasyon: ‘benzetme’) kelimesinin masal sözüyle aynı kökten türetildiği kanısındayım.