Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Masat

22 Mart 2024

     Bıçak ve benzeri kesici aletleri bilemeğe yarayan çelikten alet. Genel kanıya göre Arapça mişḥaḏ (=bileği taşı) sözcüğünden dönüşmüştür. Ancak masat sözcüğü Arapça ma’s (=ovma) sözcüğüyle ilişkilidir. Bu sözcük Akadca mašāšum (=ovmak, sürmek, ovuşturmak) sözcüğünden kaynaklanmıştır.