Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mastar

13 Ocak 2023

     MASTAR (I) Fiilin zaman belirtmeyen şekli: yap-mak, et-mek, git-mek gibi. Arapça ṣudūr (=ortaya çıkmak, belirmek) sözcüğünden türetilen Arapça maṣdar kelimesinden.

     MASTAR (II)  Sıvacıların sıva düzeltmekte kullandıkları ensiz, uzun ve düz tahta. Arapça satr (=yazı sırası, satır) sözcüğünden türetilen Arapça mısṭar (=satır çizici alet; sıvacıların sıva düzeltmede kullandıkları alet) sözcüğünden dönüştürülmüştür.