Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mastar

13 Ocak 2023

     MASTAR (I) Fiilin zaman belirtmeyen şekli: yap-mak, et-mek, git-mek gibi. Arapça maṣdar sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki ṣudūr (=ortaya çıkmak, belirmek) ile bağlantılıdır.

     MASTAR (II)  Sıvacıların sıva düzeltmekte kullandıkları ensiz, uzun ve düz tahta. Arapça satr (=yazı sırası, satır) sözcüğünden türetilen aynı dildeki mısṭar (=satır çizici alet; sıvacıların sıva düzeltmede kullandıkları alet) sözcüğünden evrilmiştir.