Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mastika

4 Ocak 2022

     Sakızla tatlandırılmış rakı, sakız rakısı; sakız ağacından çıkarılan reçine. Yunanca mastiḥa (=sakız, mastika; sakız rakısı) sözcüğünden. Yunanca mastiḥiá (=sakız ağacı) ve mastiḥódentro (=sakız ağacı) sözleri de kullanılıyor. Eski Yunanca mastiḥḗ(=menengiç zamkı, sakız) sözcüğüne dayanıyor. Bu sözcük Eski Yunanca masáomai (=çiğnemek) yüklemiyle bağlantılıdır. ‘Sakız’ karşılığında Latince masticatorium, İtalyanca gomma da masticare denilmiştir.